delicious com a eina de viatge?

Des de que va aparèixer Delicious que en soc un gran fan i la utilitzo cada dia. Es tracta d’una eina que permet marcar les pí gines web que ens interessin i tenir-les disponibles online des de qualsevol ordinador. En podem tenir de públiques i de privades, organitzar-les a través d’etiquetes, per grups temí tics, per suma d’etiquetes, etc. I a més a més les podem compartir amb altres persones que tinguin interessos comuns als nostres, descobrint així­ nous enllaços que poden ser rellevants per a nosaltres. Poden ser temes professionals, aficions, cultura, notí­cies… tot el què ens interessi. Ho vaig fer servir molt durant la Tesi Doctoral i fins i tot s’hi recull allí  la seva utilitat.

A l’hora de viatjar, des des punt de vista personal, permet anar arxivar tota la informació que ens interessi d’un paí­s, d’una ciutat, d’un mitjí  de transport, sobre els allotjaments, etc. de manera molt senzilla, còmode i sempre accessible. Si tenim blog o un wiki, a més a més podem utilitzar la potencialitat de l’eina per incrustrar la llista d’enllaços d’un tema concret i mostrar-ho en una pí gina concreta del blog o al wiki, per exemple. Així­ tenim tota la informació centralitzada en un sol espai.

Per exemple, sota l’etiqueta “bolivia_rb” hi he anat arxivant, ja des de mesos abans de començar el viatge, tota la informació que em podria interessar, i durant el viatge, aquelles notí­cies o fets curiosos que vull conservar i recuperar…

Així­ es veia la llista de l’etiqueta peru_rb incrustada a la pí gina del blog:

També estic utilitzant una etiqueta “enrutabaobab” on hi arxivo aquells llocs que he visitat, ciutats, monuments, museus o hostals on he dormit, per recuperar-ho quan em sigui necessari.

I moltí­ssimes més possibilitats que li pots donar, només utilitzant una mica la imaginació :)

3 comments

  1. Laura

    Jo faig servir connotea, que em sembla que deu ser algo mol semblant.

  2. francesc

    Pel què veig, Cannotea estí  més pensada per a referències bibliogrí fiques, tipus Endnote o RefWorks i no sé si hi pots arxivar qualsevol tipus d’enllaç, web, etc.

  3. IKnowA84

    Jo també el faig servir molt pel mí ster i la feina i quan vaig anar a Croí cia tenia tosts els campings dels llocs a on aniriem :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.