Barcelona Travel Week

Aquesta primavera vindrí  carregada d’esdeveniments viatgers a Barcelona, i el més imminent és la Barcelona Travel Week organitzada per FRIKTRIP i FNAC. A partir del 19 de març, de 19:00 a 21:00, una setmana de xerrades, trobades i presentacions relacionades amb els viatges. Ja sigui d’aventura, solidaris, extrems, amb bicicleta o de volta al món. A l’Fnac de l’illa diagonal.

Les inscripcions són gratuí¯tes i ja estan obertes: http://www.friktrip.com/barcelona-travel-week.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.