Austrí lia i Nova Zelanda en Autocaravana o camper

New Zealand (North Island)

Després d’uns quants anys voltant per Europa i Àfrica amb una furgoneta no podia deixar passar l’oportunitat de llogar-ne una a Nova Zelanda. Tant aquestes illes com Austrí lia són uns llocs idonis per a recórrer amb aquest tipus de vehicles (furgoneta, camper, autocaravana…) i aquí­ en recullo algunes idees.

En primer lloc, és un tipus de vehicle que et permet portar la casa a sobre i visitar el paí­s de forma bastant independent… sobretot a l’estiu; perquè a l’hivern (i més a Nova Zelanda) fa bastant fred!!

Són vehicles adaptats com a vivenda, tenen llit, taula, cuina, nevera, pica amb aigua, etc. Dependrí  de la mida de furgoneta que agafem, tindrem més o menys espai. I que prí cticament es condueixen com un cotxe.

Tipus 1 (compacte)
compact juicy

Tipus 2 (sostre alt: BackPacker Nomad)

Nomad

Tipus 3 (gran volum)

Jo recomano les que tenen el sostre elevat, que permeten posar-se dret dins la furgoneta i això hi fa molt. A més a més dóna molt més espai habitable i ofereix més espais per a guardar trastos. Les més econòmiques, són més petites, de sostre baix… i si bé consumiran una mica menys i podrem entrar a tots els pí rquings, en el meu cas, per 2 dòlars més al dia, tenia la de sostre alt. Si som 4 persones o més, ja haurem de pensar en un autocaravana.

Un dels principals inconvenients d’aquests vehicles, és que tot queda petit… és a dir de seguida ho tens tot vist, i tot ple de trastos que has d’anar movent d’un costat a l’altre. Si s’agafa la de sostre alt, permet dormir a la part de sobre, i no haver de desmuntar la taula i la paradeta de baixa cada nit.

Després hi hauria el tipus segí¼ent, més grans, que fins i tot poden tenir lavabo. Una opció molt més còmode, però una mica més cara i una mica més complicada de maniobrar (tot i que res greu).
Les comoditats es poden complementar si estem en un cí mping, tot i que no és necessari.
Jo vaig llogar la Backpacker Nomad (Toyota), que és la més barata amb sostre alt que vaig trobar; 25 NZD per dia, uns 15€ (a l’hivern són molt més barates que a l’estiu).

New Zealand (South Island)

Cuina
La majoria tenen cuina, amb una bombona de gas aí¯llada en un compartiment a part. Hi ha gent que no cuina segons què (fregits, carn…) dins la furgoneta, ja que tot farí  olor a fum si no ventilem bé. Quan la llogues, ja incorpora tots els estris de cuina necessaris per a dues o tres persones, plats, coberts…

New Zealand (South Island)

Electricitat
Aquests vehicles porten unes bateries secundí ries extres, independents de la del motor, que permeten mantenir la nevera engegada i utilitzar els llums interiors, amb el cotxe parat uns 2 o 3 dies. Les bateries es carreguen automí ticament quan el vehicle circula. Però no podem endollar cap electrodomèstic, ni l’ordinador portí til, ni el carregador de bateries de la cí mera… per a fer-ho, caldrí  estar en un cí mping i endollar la furgoneta a una presa de corrent. La majoria de cí mpings, costen uns 20 NZD incloent l’electricitat. La furgoneta que vaig llogar, tenia fins i tot torradora. I un petit ventilador d’aire calent, que també només funcionava quan el vehicle estava endollat a una presa de corrent externa. Per tant a l’hivern, si no hi ha un altre tipus de calefacció, serí  recomanable dormir en cí mpings o amb bons sacs de dormir.

Aigua
La majoria de vehicles, disposen d’un dipòsit d’aigua neta i un d’aigí¼es grises (brutes). En el meu cas, no tenia aquest darrer (la Nomad Volksawgen si que el porta) i és un putada problema ja que ni que sigui rentar-te les dents, l’aigua de la pica s’evoca directament al terra del carrer, del pí rquing… En canvi, quan es disposa de dipòsit per aigí¼es residuals, hi ha una aixeta i quan estem en un lloc adequat, la podem obrir i buidar. I no, aquest tipus de furgoneta NO té lavabo.

On dormir
Ambdós paí¯sos són prou segurs com per dormir al carrer sense problemes, seguint la llei… del sentit comú. í‰s a dir… evitar fer-ho en els llocs turí­stics (que quasi sempre hi estí  prohibit), en llocs de molt de trí nsit com gasolineres o í rees de servei, i a primera lí­nia de costa… ja que ens pot despertar la policia. Igualment, si dormim en un poble, evitar els llocs cèntrics… quan menys cridem l’atenció, més tranquils i desapercebuts passarem, i ni que estigui prohibit en aquell poble, rarament algú ens dirí  res. Buscar un carrer tranquil, i aparcar-hi correctament… si veiem algun veí­ al seu jardí­, no estí  de menys dir-li que se’ns ha fet de nit i que si no hi ha cap problema, dormirem allí  i l’endemí  ja marxarem. Igualment, és recomanable recollir i moure’s relativament dora, abans de que comenci l’activitat del dia a dia… Mentre no mostrem signes evidents d’acampada (taules i cadires a fora, un toldo, roba estesa, etc.) és difí­cil que algú es queixi, ni tant sols la policia digui res.

I pel què fa als lavabos, prí cticament tots els pobles d’Austrí lia i Nova Zelanda tenen lavabos públics, que podem entrar gratuí¯tament les 24 hores del dia.

Un alternativa interessant als cí mpings (on sovint també hi ha cuina, espais per a rentar la roba, etc.), són les piscines públiques. Pel preu d’una entrada, nedem una horeta i sortim nets i dutxats. I les biblioteques públiques (que molts pobles tenen) solen oferir internet gratuí¯t i un lloc acollidor on passar l’estona.

New Zealand (North Island) New Zealand

En resum… no tindrem l’espai d’un apartament ni les comoditats d’un hotel, i a l’hivern o en èpoques de pluja, és més complicat i incòmode, però per altra banda podem estar esmorzant a la vora d’un llac, dinar en un mirador o primera lí­nia de platja (mentre no hi pernoctem). Són vehicles fí cils de conduir però cal anar alerta amb el vent i vigilar l’alçada en els ponts/túnels/pí rquings. Hi ha moltí­ssimes empreses que lloguen campers a Austrí lia i Nova Zelanda, i per la carretera ens n’anirem creuant constantment, per tant cal comparar i mirar una mica en detall com és cadascuna i quines opcions ofereix. Les més econòmiques (els models senzills de Wicked i Jucy), són vehicles més compactes, suficients per dos o tres dies… però si es lloga per una setmana o més, s’agrairí  el sostre alt i el mí xim d’espai possible. I al ser vehicles cars, les assegurances mí­nimes tenen unes clí usules que cal llegir. Si podem, pagar un extra per reduir a zero la franquí­cia en cas de sinistre. Sinó, tot i estar coberts per l’assegurança, ens tocarí  pagar els primers 3000 dòlars. I si estem en un paí­s que es condueix per l’esquerra, en qualsevol moment ens podem despitar…

i podem començar mirant el comparador de preus Aussie Campervans:

Per cert, a Nova Zelanda el lloguer, és molt més barat que a Austrí lia. I com que la radio no sintonitza bé a tot arreu, si porteu alguns cds (no tots els vehicles llegeixen Mp3), millor, que millor.

2 comments

 1. Sergi

  Hola Francesc, estic dispossat a viatjar a Australia en agost o setembre i la veritat és que estic una miqueta perdut, llegint el teu article m’aclarat prou dubtes… però encara me’n queden, com ho faig, alquile la van des de aquí­ o ho faig en Australia? la veritat és que estic perdut del tot, amb l’excusa de que tinc familia en Sydney m’estic preparant el viatje, però ja que vaig m’agradaria visitar tot el que puga, Gracies

 2. francesc

  Hola Sergi,

  í‰s millor que comencis a mirar ara els preus i les rutes que voldries fer amb furgoneta… a Austrí lia et pot sortir una mica més car però hi ha una opció que consisteix en fer el viatge invers al que algú altre ja ha contractat. í‰s a dir, uns lloguen la furgoneta de Sydney a Cairns, i la companyia ofereix un lloguer molt barat a qui la porti de Cairns a Sydney, per exemple: http://www.apollocamper.com/reloc.aspx

  L’Oriol ho va fer i li va sortir bastant bé: http://www.viatjantpelmon.com/

  L’avantatge és que setembre no és temporada alta i podras trobar preus més barats!

  Molts í nims :)

  Salutacions!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.