Una mica més sobre Nepal

Annapurna Circuit

Nepal és un paí­s relativament petit, i un dels més pobres del món. Amb 23 milions d’habitants, un 82% sobreviu amb menys de 2 dolars al dia. El 85% viu en zones rurals, i si la mitjana és de 4 metges per cada 100.000 persones, en aquestes í rees rurals, amb prou feines hi ha un metge per cada 150.000. L’esperança de vida (Life expectancy at Birth) és de 61 anys. Posició 138 de la llista de Human Development Index.

Durant els 10 anys de ”guerra civil”, acabada tot just al 2005/2006, es van destrossar moltes infraestructures, carreteres, escoles, hospitals,… i van deixar tota una generació de joves sense accés a l’educació. Podeu imaginar un paí­s, amb tota una generació sense la suficient formació? Malauradament aquest fet tindrí  fortes conseqí¼ències d’aquí­ 10 o 20 anys, quan aquest joves siguin els encarregats de liderar el paí­s…

La riquesa estava en mans de la famí­lia reial, amics i coneguts, i els Maoistes van començar a reclamar contra això, animant a les castes baixes (sobretot intocables i musulmans, que són els més pobres) a lluitar en la ”Guerra del Poble”. Hi va haver morts i atrossitats per les dues bandes… era una guerra civil. Actualment, en procés de reestructuració i reestabliment d’un perí­ode post-conflicte, les grans desigualtats entre rics i pobres, zones urbanes i rurals i la jerarquització de la societat per castes, segueixen sent els punts claus a resoldre.

I en la part més trista d’aquesta història, es troben aquelles famí­lies desesperades, que venen les seves filles a les mí fies de prostitució (per una misèria a canvi) enviant nens i nenes als prostí­buls del sud de l’índia.
Anuradha Koirala i l’associació Maiti Nepal estí  lluitant contra això i conscienciant a les famí­lies per tal d’evitar aquest futur pels infants. I han estat seleccionats per la CNN com un dels 10 finalistes del premi Herois. Així­ que si teniu un segon, mireu el ví­deo i voteu per ells en aquesta web, al nom de Anuradha Koirala: http://heroes.cnn.com/vote.aspx

Podeu trobar més informació:
– How new Nepal should be created. Madhav Prasad Dhungana.
– Human Rights Watch: ”Between a Rock and a Hard Place” — Civilians struggle to survive in Nepal.
Napalese Civil War “People’s war” Wikipedia.
Nepal’s War on Human Rights: A summit higher than Everest.
Is Ghandhi’s philosophy of non-violence dead in Nepal? Jimba, M.; Makai, S. (2001)
Photos from the People’s War in Nepal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.