Turisme d’orfenats?

Daniela Papi és una activista que després de crear una ONG a Cambodja (Pepyride) estí  lluitant per una altra manera d’entendre la cooperació internacional. Fa uns dies publicava aquest tuit amb el segí¼ent ví­deo, que explica una mica la situació dels orfenats de Cambodja.

El ví­deo original que ella enllaçava ja no estí  disponible però hi ha aquest altre d’Al Jazeera, que també recomanava:

Interessant i amb un recull de molta informació i consideracions la campanya Children are not tourist attractions
chldrn
Abans de visitar o participar en alguna activitat de visita als orfenats, recomanen prendre aquestes mesures informant-se sobre:

  • L’orfenat estí  legalment inscrit al govern?
  • Té una polí­tica de protecció de menor?
  • Els visitants tenen permí­s per entrar i interactuar directament amb els nens i nenes sense supervisió?
  • Els nens i nenes han de treballar o participar en les campanyes de recaptació de fons de l’orfenat?
  • Hi treballen professionals amb formació, durant llargs perí­odes de temps i amb bona supervisió?
  • Els germans bessons es mantenen units?
  • Té un programa actiu de reunificament familiar?
  • Estí  localitzat a la mateixa comunitat on vivia abans el nen?
  • Estí  organitzat per replicar estils de vida familiars o de petit grup?
  • Es respecten i acullen les creences religioses i tradicions dels nens i nenes?

+ Info: Why You Should Say No to Orphanage Tourism (And Tell All Tour Companies to Do the Same)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.