Un viatge a un destí­ desconegut

Ens escriu l’Iví¡n per compartir el seu viatge de somni, la Volta al món, i que ja ha començat a planificar. Ell també vol participar al sorteig d’un llibre de La Vuelta al Mundo Puerta a Puerta i com veureu ja té bastant clar l’estructura bí sica del que algun dia serí  el seu viatge.

Vuelta al Mundo Mapa

Viaje hacia un destino desconocido
Sí­… ya sé que un viaje hacia un destino desconocido no es que sea algo muy original, al fin y al cabo la mayorí­a de viajes tienen como objetivo conocer nuevo lugares. Pero con ”destino desconocido” pretendo ir mí¡s allí¡ de simplemente un lugar nuevo, sino ademí¡s una vida nueva.
Cualquier viaje que realicemos nos puede cambiar la vida, sea de la duración que sea y en el lugar que sea. Quizí¡ alguien que viaje a la India puede verse atraí­do por un nuevo mundo espiritual, alguien que viaje a Ecuador puede verse inmerso en un proyecto de voluntariado que le enganche para siempre, alguien que viaje a ífrica puede descubrir un mundo totalmente diferente que le haga cambiar su visión vital…

En mi caso, me gustarí­a experimentar todo este tipo de experiencias que sean posibles de cara a ampliar mi visión del mundo, de la vida, y sobre todo de mi mismo. ¿Qué lugares son los idóneos para un viaje de este tipo? Es lo primero que pensé a la hora de planificar el destino de mi futuro viaje. Tendrí­a que ser un lugar en el que se mezclen culturas de todo tipo, un lugar que posea sistemas de gobierno diferentes, desde democrí¡ticos hasta dictaduras, un lugar con diferentes tipo de climas, con playas, montaí±as, diferentes religiones… Complicado encontrar un lugar así­, ¿verdad? La única opción que se me ocurrió fue: DAR LA VUELTA AL MUNDO!

¿De dónde salió esta idea?
Supongo que como a mucha gente, casa vez que veí­a algún programa de gente viajera, o me hablaban del amigo del amigo que se habí­a ido a vivir a no se qué paí­s, sentí­a una gran envidia sana, pero sin llegarme a plantear la posibilidad de ser uno de ellos. Ciertos cambios que se produjeron en mi vida hace un aí±o, hicieron que tuviese la necesidad de encontrar un nuevo rumbo en mi vida, un rumbo que no era capaz de encontrar. Durante dos veranos he estado en Ghana y Ecuador con programas de voluntariado educativo, y hasta ahora han sido las experiencias que mí¡s me han llenado. Así­ que me planteé pasar unos meses de voluntariado y así­ hacer un descanso de la vida ”común” del mundo occidental. Entre los destinos que me atraí­an, algún paí­s de Sudamérica, donde sus puntos a favor son el idioma y la gran experiencia que viví­ con la gente local en mi estancia en Ecuador. La otra opción era el sudeste asií¡tico, donde sus puntos a favor son que siempre ha sido una zona que me atrae conocer y el ser una cultura con la que nunca he tenido contacto. Puntos en contra, para ambas opciones el mismo, que dejarí­a de conocer la otra opción… ¿Solución? Muy sencilla, si hay dos cosas que te gustan mucho y no eres capaz de decidirte por ninguna de las dos, ¿por qué no tener las dos? Así­ que de esa manera empezó a tomar forma la idea de dar la vuelta al mundo.

Lo primero para poder seguir adelante con la idea era planificar por encima los destinos, tiempo de estancia aproximado en cada paí­s, y con la ayuda de los blogs de otros viajeros, hacer un presupuesto aproximado de esta locura de viaje. Una vez teniendo la cifra mí¡gica, vi que me lo podí­a permitir, ¡así­ que lo que en mi caso veí­a como principal obstí¡culo ya estaba resuelto! Evidentemente se puede pensar en otras dificultades: ¿que hago con el trabajo? ¿qué pasa con la novia? ¿qué haré cuando vuelva? Yo soy de la idea de que las cosas se deben hacer según las sientes, sin pensar mí¡s allí¡ del momento presente, y en ese momento presente la idea de viajar por el mundo ganaba por goleada a todas las posibles dificultades.

Ahora pasemos a datos mí¡s prí¡cticos. ¿Qué paí­ses tengo pensado visitar?
Tengo hecha una planificación sobre ello, pero voy con la idea de tener una flexibilidad e improvisación absoluta, si durante el viaje me apetece cambiar el rumbo y puedo hacerlo lo haré sin problemas. En principio los paí­ses a visitar serí­an (en orden): Israel, Jordania, Egipto, México, Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Panamí¡, Costa Rica, Japón, Corea del Sur, China, Hong Kong, Australia, Indonesia, Vietnam, Camboya, Tailandia, Laos, Myanmar, Butí¡n, Nepal, India. En total 28 paí­ses, sólo de pensarlo me mareo… Como he comentado este es un plan inicial, con total posibilidad de variación sobre la marcha tanto de tiempo como de destinos.

¿Cuí¡nto tiempo para ver todo esto?

Aproximadamente he planificado 1 aí±o y medio. Lo siguiente que empecé a planificar fue la fecha del viaje. Para ello me basé en hacer el viaje siguiendo alguna estación que me ayudase a evitar clima extremos (calor, monzones, frio…) Evidentemente pasar calor o frio o que te pille alguna tormenta es inevitable, pero si puede seguir la primavera o el otoí±o tendrí¡s mí¡s posibilidades de que el clima no te dé algún disgusto. Según eso, y teniendo en cuenta que todo esto lo empecé a planificar hace unos 3 meses, tení­a 2 opciones, empezar el viaje en Marzo de este aí±o y así­ seguir la primavera, o empezar en Septiembre y seguir el otoí±o. Esta decisión la tuve fí¡cil, uno de mis mejores amigos se casa en Junio, ¡y no me quiero perder por nada el bodorrio! Así­ que la opción de Septiembre adjudicada.

Siguiente decisión, ¿coger billetes de RTW (Round The World) o coger sólo el primer billete y luego sobre la marcha?
Mirando las condiciones de los billetes RTW, y viendo que te limitan en cuanto a la duración del viaje (1 aí±o mí¡ximo), se han de planificar las fechas de todos los vuelos (pagando no mucho se pueden ir cambiando) y otras condiciones… tuve claro que esta no es mi opción, ya que mi principio durante este viaje quiero que sea la flexibilidad, y el poder hacer lo que me apetezca en cada momento. Ademí¡s, puede que el tener que ir cogiendo vuelos sobre la marcha quite tiempo para buscar el vuelo e incluso tener que estar en algún sitio mí¡s tiempo del deseado o menos para poder coger un billete adecuado, ¡pero incluso esta idea de ir mirando sobre la marcha vuelo me atrae!

mochilero

Llegado a este punto recapitulemos:
tenemos la motivación (lo mí¡s importante), no existen obstí¡culos de peso que eviten el viaje, tenemos la fecha, tenemos el presupuesto, los destinos. ¿Qúe nos falta? Aunque parezca mentira muuuuchas cosas, porque al menos según mi experiencia hasta que no te metes en algo así­ no te das cuenta de todo lo que implica. Mirar condiciones de visados para los paí­ses, vacunas necesarias, dentro de cada paí­s qué recorrido aproximado hacer, detalles a tener en cuenta en cuanto al cambio de moneda… ¿Y cómo conseguir esta información? Yo creo que la mejor fuente de información son experiencia de otros viajeros, otra opción serí­a tirar de guí­as de viaje, soy un poco escéptico sobre ellas, y todo lo que implique manejo de dinero atrae cierta desconfianza de mi parte. Así­ que de momento con ello estoy, leyendo blogs, webs, foros… de otros viajeros con experiencia en este tipo de viajes, experiencia en los paí­ses a los que quiero ir, consejos sobre alojamiento, lugar imprescindibles…

Quizí¡ haya gente que le parezca que no hace falta tener tan planificado todo, y estoy totalmente de acuerdo, no es necesario. Yo creo que va en función de la forma de ser de cada uno. En mi caso me gusta hacer las cosas con la seguridad de que me lo he mirado antes, pero como he dicho, siempre con la idea de cambiar todo aquello que me apetezca sobre la marcha.

Otra cosa a tener en cuenta es con quién hacer el viaje.
Por la motivación de mi viaje en un principio me planteé hacerlo solo, y durante la ruta ir contactando con amigos de amigos que vivan en algunos de los paí­ses, usar Couchsurfing para conocer gente local…. de este modo, aparte de tener contacto directo con gente local, nos podemos en algunos casos ahorrar el alojamiento… :-D Sin embargo, a medida que voy contando mi plan de viaje a amigos y conocidos en muchos de ellos se produce una sensación de envidia sana (la cual me suena bastante…) que hace que algunos de ellos se planteen acompaí±arme durante parte del viaje. Sé que de las propuestas que me hacen muchas de ellas se quedaran en eso, en propuesta, pero me atrae la idea de tener parte del viaje acompaí±ado y otra parte moviéndome con independencia.

En cuanto a qué cosas me gustarí­a saber de cara al viaje
Sobre todos cosas prí¡cticas basadas en la experiencia de otros viajeros, como el seguro de viaje de calidad y que no me arruine, consejos a a tener en cuenta sobre la obtención del visado en algunos paí­ses que sea complicado obtenerlo (Butí¡n, Myanmar…), consideraciones de seguridad en algunos paí­ses (zonas a evitar…).

Por la experiencia que estoy teniendo cuando cuento a la gente estos planes, y por la experiencia personal antes de plantearme este viaje, creo que siempre que nos planteamos algún reto en la vida, el miedo ante el cambio que supondrí¡ ese reto hace que pongamos delante obstí¡culos que en realidad no lo son. Es normal cuando nos planteamos salir de nuestra vida cotidiana, de nuestra zona de seguridad, que aparezca cierto temor ante el qué pasarí¡, pero al final la vida se basa en eso, en tomar decisiones con incertidumbre. No creo en el hecho de que luego las decisiones tomadas salgan bien o mal, para mi siempre salen todo lo bien que han podido, y que todo lo que hagamos y seamos a partir de ese momento serí¡ consecuencia de esa decisión y de todas las tomadas anteriormente. Así­ que creo que es mejor ir adelante con la cosas que de verdad nos apetece hacer y no quedarnos para siempre con la duda de qué habrí­a pasado si lo hubiésemos hecho.

Espero no haber aburrido mucho a la audiencia, mi mí¡s sincero aplauso y agradecimiento si habéis llegado hasta aquí­.

IVíN

Les fotos són de l’Iví¡n.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.