Mapes del món

Al IV Congrés Internacional Educared, Francesc Llorenç va presentar alguns mapes del món… des dels més antics fins als més moderns…

Mapa d’Al-Idrisi (1154)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/1154_world_map_by_Moroccan_cartographer_al-Idrisi_for_king_Roger_of_Sicily.jpg/600px-1154_world_map_by_Moroccan_cartographer_al-Idrisi_for_king_Roger_of_Sicily.jpg

“El mapa del geógrafo í¡rabe Al-Idrisi incorporó los conocimientos que los comerciantes y exploradores í¡rabes habí­an acumulado sobre ífrica y el Océano índico a los que ya tení­an (heredados de los geógrafos clí¡sicos), creando así­ uno de los mapas del mundo mí¡s exactos realizados hasta entonces. Nótese que el polo norte se encuentra la parte inferior del mapa”

Mapa de Hereford (1300)
Mapa Hereford

“El mapamundi de Hereford es un mapa de T en O que data de aproximadamente el aí±o 1300. El mapa estí¡ firmado por un geógrafo llamado Richard de Holdingham o Lafford. Dibujado en una sola hoja de pergamino de 158 por 133 centí­metros. Realizado en tinta negra con aí±adido de rojo y oro y azul o verde para el agua (con el Mar Rojo pintado de rojo)”

Mapa de les connexions del món de Chris Hurris (2011)

I saltant 700 anys endavant, arribem a aquest mapa del món “modern” que es basa en la densitat de les connexions a internet “World connection density”.

I si vols tenir més dades de cada un dels paí¯sos o interactuar amb el mapa, ja parlava de la volta al món en tres clics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.