Salut i viatges

En primer lloc, la salut! I res millor que informar-se en una immensa font d’informació, ben ordenada i fí cil de trobar. Això és el què ofereix Centers for Disease Control and Prevention, una web del govern nordamericí .

Amb una secció especí­fica per a viatgers, es publica informació rellevant per destinacions, alarmes, on trobar clí­niques i hospitals arreu del món, malalties freqí¼ents a cada paí­s…

I per exemple, pel cas de la Malaria, tenen un mapa interactiu molt detallat i complet de tot el món.

malaria cdc

Jo vaig prendre Doxiciclina per la Malaria (ja que a Indonèsia no venien el Malarone, que estí  més recomanat) i cap tipus de problema ni efecte secundari :)

I parlant se salut… l’assegurança! mai saps què et pot passar així­ que si la previsió inicial era per un any, ha tocat renovar l’assegurança i si abans ho tenia amb RACC ara he agafat la de World Nomads, que per defecte inclou prí cticament tos els esports d’aventura, submarinisme, etc. Al blog Traginando por el mundo, enllacen a un codi promocional que et dóna un 10% de descompte. Tot això m’ho van explicar el Moncho i la Claudia :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.