L’hora exacta arreu del món

Quan arribes a un paí­s, és convenient preguntar si tenen el mateix horari que el paí­s veí­, doncs a vegades un canvi a l’estiu i l’altre no, van mitjora endavant o endarrera, etc.

I si no, sempre podem consultar una web com horlogeparlante que ens dirí  l’hora exacta i fins i tot el temps meteorològic d’aquell paí­s.

2 comments

  1. joan

    molt bon post!!!

  2. annakinter

    com mola!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.