Filtre d’aigua personal per a viatges

El LifeStraw va ser l’invent de l’any 2005 segons la revista TIME i és que presenta una solució innovadora al filtratge d’aigua, sense necessitat de productes quí­mics ni bateries. Té una durada aproximada de 3 anys o equivalent al filtrat de 1000 litres d’aigua. Ha estat utilitzat arreu del món en situacions extremes però sobretot té molta utilitat en aquelles zones de difí­cil accés a l’aigua potable.

Si bé aquest sistema té molts avantatges (lleugeresa i resistència) l’inconvenient és que dificulta extreure aigua i emmagatzemar-la, ni que sigui en una cantimplora. I és que no sempre trobarí s un riuet d’on agafar aigua quan tinguis set… Per això en activitats d’excursionisme segurament serí  més prí ctic l’ampolla que porta el filtre incorporat. I un sistema ja molt més car, la bomba manual de filtrat portí til. Aquests sistemes tenen l’avantatge que no afegeixen cap producte quí­mic a l’aigua i per tant no en modifiquen el gust. Les pastilles de iode, també molt efectives, l’alteren considerablement.

filtres d'aigua

Més informació del Lifestraw: http://eartheasy.com/lifestraw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.