Energia que dóna la volta al món!

Supertramps és el nom que Xavier Verdaguer va utilitzant (a partir del llibre i pel·lí­cula Into the wild) per recollir imatges de persones amb els braços oberts davant d’un paisatge. Convidant a la gent a través de Facebook a enviar-hi els seus, ara els recull en aquest magní­fic ví­deo que crec que aporta suficient energia per passar l’any, fins que ens extingim, si al final es compleix la profecia :)
En aquest cas, són 365 imatges provinents de 56 paí¯sos diferents (jo des de l’illa de Pasqua i Indonèsia). Bon any 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.