Concurs de fotografia Lomo

Trourist, la web d’experiències de viatges, organitza un concurs de fotografia basada en la tècnica lomo (que dóna aquest to i contrast caracterí­stic), per recollir les millors experiències… i amb una categoria especí­fica per a la ciutat de Barcelona. Si voleu guanyar una de les genials i divertides cí meres Lomo, ja ho sabeu. Per participar no hi perdeu res!!

http://blog.trourist.com/2010/04/30/lomography-taking-pix-can-also-be-an-experience/

nostalgia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.