Brasil: escolar!

VW Escolar

Ho sabia… jo en una vida anterior anava i tornava CADA DIA de l’escola amb una frugoneta Volkswagen T2 com aquesta… i això explicaria moooltes coses :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *