El viatge de la seva vida: Ordinary people doing extraordinary things

viatge de la seva vida


Un grup d’amics d’avançada edat decideix prendre una actitud activa davant la seva situació de vida actual i refer un viatge que havien fet molts anys enrere… basada en una història real.
via: Juan Freire
viatge de la seva vida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.