Projecte Imagine Silicon Valley, m’ajudes?

Imagine Silicon Valley 2013

Em fa molta il·lusió anunciar-vos que entre 446 candidats he estat escollit un dels 14 finalistes del projecte Imagine Silicon Valley 2013, que pretén portar 12 persones a San Francisco durant un mes per treballar en 4 projectes diferents amb la intenció de millorar 4 problemí tiques mundials, alhora que és una experiència de formació increí¯ble per a mi.
Entre aquests 10 finalistes en triaran 1 que s’afegirí  als altres 11 i es tindrí  en compte el nombre de “m’agrada” que té la meva candidatura a la seva pí gina de Facebook. Com que només pots fer Like una vegada no seré gens pesat, però si que et voldria demanar la teva ajuda.

Només has d’entrar a la pí gina de facebook d’Imagine i clicar que t’agrada el meu ví­deo, Candidate 02 Francesc Balagué i si hi vols deixar un comentari encara millor: https://www.facebook.com/imaginecc/posts/531168566939293
I com que es tracta de demostrar el potencial social de cada candidat, si envies a aquest link a gent que em pugui ajudar i demanes als teus amics i contactes que m’ajudin, em farí s un favor immens.

Per gravar el ví­deo, un cop escrit el guió el del què volia dir i pensar com ho explicaria, vaig reciclar una pissarra vella que havien llençat a un container d’obres i la vaig pintar. Això seria el suport del fons. Vaig imprimir unes targetes amb els logos dels diferents projectes i jugant amb les pinces de plí stic podia anar afegint les targetes mentre anava explicant.
Imagine Silicon Valley 2013

Moltí­ssimes grí cies :)
imagine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.