Calculador de distí ncies universal

Travel Distance Calculator

Travel Distance Calculator permet calcular les distí ncies, en milles i kilòmetres, entre dos punts d’arreu del planeta.

A més a més té uns enllaços directes a les distí ncies entre les ciutats més importants de:

i ara, a planificar les rutes :)

http://www.mapcrow.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.