Endolls i electricitat arreu del món

En aquesta pí gina es recullen tots els paí¯sos del món i el tipus d’endoll i voltatge que utilitzen. Una informació imprescindible abans de viatjar!

Hi ha endolls tipus A, B, C…

I a la wikipèdia trobem aquesta informació en format mapa:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.